Zapytaj nas
Napisz do nas
Twoja wiadomość została wysłana
Na górę
Język:Polski
Artykuły
Główna stronaArtykułyDlaczego wybierasz Białoruś?

Dlaczego wybierasz Białoruś?

Przewagi ekonomiczne

Gospodarka Białorusi jest bardzo wydajna. Ze wszystkich byłych republik Związku Radzieckiego, tylko Białoruś unikła zamknięcia przedsiębiorstw przemysłowych. W ciągu ostatnich kilku lat od momentu otzymania w 1990 r. niezależności – na Białorusi zostali bardzo rozwinięte różne sektorzy ekonomiczne, naprzykład, przemysłowość, handel, budownictwo, transport, logistyka, turystyka, usługi.

Dla organizacji będzie łatwo zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników. Liczba ludności Białorusi składa 9,5 mln. Wszyscy obywatele zdobywają wykształcenie średnie. Wyższe szkoły Białorusi (ok. 40) przygotowywają specjalistów dla wszystkich zakresów ekonomiki, wśród nich najbardziej popularnym jest przygotowywanie specjalistów IT.

W celu stymulacji i powiększenia inwestycji w gospodarkę białoruską państwo okazuje wsparcie dla inwestorów – nadanie gwarancji Rządu RB, centralizowanych zasobów inwestycyjnych. Na przykład, wsparcie mogą otrzymać organizacji tworzące i rozwijające produkcję oparte na nowych i wysokich technologiach.

Na Białorusi istnieje tendencja obniżenia stawek podatków i składek. W 2013 roku białoruskie organizacji przeprowadzące działalność gospodarczą mają płacić podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych – 18%, stawka podatku od towarów i usług – 20%. W przypadku posiadania budynków i zabudowań również mają płacić podatek od nieruchomości oraz podatek od ziemi. Stawka podatku od nieruchomości – 1% od pozostałej (szacunkowej) wartości nieruchomości za rok. Z pensji pracowników również należy zrobić składkę do Funduszu Socjalnej Ochrony Ludności – 35% od naliczonych sum. Najemca też ma utrzymać i odliczyć do budżetu Republiki Białoruś podatek dochodowy od osób fizycznych – 12% od sumy naliczonej wypłaty pracownika.

W kraju stworzone są specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Dla rezydentów tych SSE podatki są obniżone. Naprzykład, stawka podatku dochodowego od osób prawnych w SSE jest dwa razy niższa od zwykłej stawki.

Białoruś jest członkiem WNP i na tej podstawie ma przewagę w stworzeniu związków gospodarczych z innymi państwami członkami WNP: z Rosją i Kazachstanem. Te kraje stwarzają jedyny celniczy obszar. Czyli, przy ruchu towarów między nimi nie spłacają się celne zbiory. Więc przy odkryciu biznesu w Białorusi następnym krokiem może stać się opanowanie rynków zbytu Rosji i Kazachstanu.

Kraje WNP stwarzają jedyny obszar celny. To znaczy że przy transportowaniu towarów między nimi nie płacają taryfy celnej. Więc przy założeniu firmy na Białorusi następnym krokiem może stać wejście na rynki docelowe Rosji i Kazachstanu.

Położenie geograficzne

Białoruś jest rozmieszczona na równinnym terytorium. Przy stosunkowo niewielkim placu(207,6 tys. km) Białoruś graniczy z pięciu państwami: Rosją, Ukrainą, Polską, Litwą, Łotwą. Taki rozkład mówi o tym, że Białoruś jest łącznikiem między Wschodem i Zachodem, stąd i rozwinięta infrastruktura transportowa kraju. Granicę Białorusi przekraczają samochodowe, kolejowe drogi, ropociągi i gazociągi. Tym można wyjaśnić szybki rozwój takiego kierunku biznesu, jak nadanie logistycznych usług.

Klimat

Klimat Białorusi jest umiarkowany kontynentalny. Temperatura powietrza latem średnio składa 16°C, w zimie - -5-10°C. Taki klimat jest sprzyjający rozwojowi gospodarki rolnej kraju, 42% terytorium którego składają ziemie rolnicze.

Układ polityczny

Władzę Prawodawczą w kraju spełniają Zebrania Narodowe. Władzę wykonawczą spełnia Rada Ministrów Republiki Białoruś. Władza sądowa należy do sądów. Głową państwa jest Prezydent Republiki Białoruś.
Autor: Natalya Radionova,

zastępca dyrektora "East & West Change Management"

Artykuły

Zobacz także

Wejście na rynek Białorusi

Nasze usługi:

  • tworzenie na Białorusi biznesu «pod klucz»;
  • analiza rynku białoruskiego;
  • opracowanie biznes planu i projektu wejścia na rynek Białorusi;
  • poszukiwanie partnerów biznesowych na Białorusi, dostawców usług outsourcingowych;
  • prowadzenie i organizacja negocjacji;
  • analiza i ocena możliwości i ryzyku transakcji;
  • indywidualne rozwiązania biznesowe dotyczące rozwoju biznesu na Białorusi.
Czytaj więcej

Usługi księgowe i porady prawne dla polskich firm na Białorusi

Firma konsultingowa East & West Change Management założona w 2013 r. w Mińsku (Białoruś), jest międzynarodową wielokierunkową kompanią, która świadczy usługi konsultingowo-doradcze, ma sieć partnerską w różnych krajach świata. Firma specjalizuje się w zakresie księgowości, opodatkowania, rachunkowości zarządczej, MSSF, rejestracji firm, badań marketingowych itd.

Czytaj więcej

Usługi tłumaczeniowe

Głównym celem firmy «East & West Change Management» jest zminimalizowanie bariery między organizacjami różnych krajów świata, w tej liczbie bariery językowe. Specjaliści «East & West CM» mają dużo doświadczenia w dziedzinie przekładów językowych i wykonują tłumaczenia ustne i pisemne polskim, angielskim, chińskim, rosyjskim językach.

Czytaj więcej