Zapytaj nas
Napisz do nas
Twoja wiadomość została wysłana
Na górę
Język:Polski
Artykuły
Główna stronaArtykułyDlaczego wybierasz Chiny?

Dlaczego wybierasz Chiny?

Przewagi ekonomiczne

Chińska Republika Ludowa (ChRL), znana również jak Chiny, jest państwem o największej na świecie liczbie ludności z ogromnym terytorium. Ma duże przewagi ekonomiczne w porównaniu z innymi państwami.

Chiny bardzo szybko rozwijają się. Po przyjęciu reformy ekonomicznej w 1978 roku, wskaźniki ekonomiczne Chin na moment teraźniejszy są 90 razy większe niż wcześniej. Główna osobliwość chińskiego systemu ekonomicznego – długoterminowe planowanie rozwoju kraju (pięć lat i więcej). To jest kluczem do skutecznego wzrostu wskaźników ekonomicznych.

Język chiński jest najrozpowszechnionym językiem na całym świecie. Liczba ludności Chin składa 1,3 mld obywateli. Uwzględniając liczbę ludności całego świata – 6,8 mld – każdy piąty człowiek na planecie jest przedstawicielem narodowości Chińskiej.

Chińska polityka zewnętrzna skierowana jest na umocnienie roli państwa na arenie międzynarodowej i na zachowanie neutralnej pozycji. ChRL jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i więcej niż 10 lat członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO).

W czasach dzisiejszych Chiny zajmują drugie miejsce w świecie pod względem PKB – w 2012 roku PKB nominalny w Chinach złożył 8,23 trylionów dolarów amerykańskich (53% od PKB Stanów Zjednoczonych). Analitycy prognozują coroczny przyrost Chińskiego PKB na 9,5% w okresie z 2011 po 2015 lata. Chiny są kluczowym światowym dostawcą różnych towarów, stąd są nazwane «fabryką świata», a także drugim krajem pod względem objętości importu. Chiny również są największym konsumentem zasobów energetycznych i wiodącym w świecie inwestorem w technologii energii odnawialnej. W Chinach corocznie produkuje się więcej turbin i baterii słonecznych niż w innych państwach.

Chiny są światowym liderem w produkcji wielu rodzajów przemysłu, w tym produkcji samochodów. Chiny mają największą armię pod względem liczebności żołnierzy.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat terytorium miast ChRL corocznie rozszerza się na 10%. Najbardziej rozwinięte miasta Chin znajdują się we wschodniej części państwa (Pekin, Szanghaj itd.).

Osobliwości Chińskiej polityki inwestycyjnej

Ważną zasadą gospodarki Chińskiej jest przyciąganie inwestycji zagranicznych. W związku ze wzrostem gospodarczym i dużą ilością różnych projektów, proste inwestycje są bardzo perspektywne i aktualne dla wszystkich kompanii inwestycyjnych i inwestorów prywatnych. Atrakcyjność inwestycji w kompanii Chińskie wyjaśnia się następnymi przyczynami:

 • rosnący wewnętrzny rynek zbytu;
 • pierwszeństwo jakości nad ilością produkcji Chińskiej;
 • korzystne warunki do prowadzenia biznesu;
 • ogromny potencjał produkcyjny i zasoby bogactw naturalnych;
 • zdolności innowacyjne w zakresie technologii i projektów badawczych;
 • dążenie do obrony inwestycji zagranicznych przez doskonalenie bazy ustawodawczej;
 • wzrost poziomu życia ludności.

Ogólnopaństwowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych składa 33% (są niektóre różnice regionalne). Na terytorium Chin również stwarzają się specjalne strefy inwestycyjne, w których inwestorzy zagraniczne mają ulgowe warunki dla prowadzenia pewnych rodzajów biznesu. Chińskie strefy inwestycyjne pełnią ważną rolę w gospodarce krajowej. W ChRL istnieje kilka rodzajów stref inwestycyjnych: specjalne strefy ekonomiczne, miasta otwarte, strefy rozwoju gospodarki i techniki, strefy rozwoju wysokiej technologii i strefy wolnego handlu.

 1. Specjalne strefy ekonomiczne. Lokalizacja: południe ChRL. Miasta: Shenzhen, Xiamen, Hainan, Shantou i Zhuhai. Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych składa 15% od dochodu (ogólnopaństwowa stawka – 33%).
 2. Miasta otwarte. Lokalizacja: miasta wschodniego wybrzeżu, a także prowincjonalne miasta i miasta znajdujące się w przygraniczu. Ulgi podatkowe są takie jak w specjalnych strefach ekonomicznych.
 3. Strefy rozwoju gospodarki i techniki. Lokalizacja: praktycznie we wszystkich głównych miastach północnej części kraju, a także w niektórych miastach nadbrzeżnych. Strefy te skierowane są na rozwój intensywnych technologii. Przy inwestowaniu z terminem wkładu kapitałowego mniej niż 10 lat obniżona stawka podatku dochodowego od przedsiębiorstw składa 24%, z terminem wkładu kapitałowego więcej niż 10 lat – 15% (ogólnopaństwowa stawka – 33%).
 4. Strefy rozwoju wysokiej technologii. Lokalizacja: w strefach miast otwartych. Dla inwestorów specjalizujących się w zakresie wysokich technologii wprowadzone są ulgi podatkowe – stawka ulgowa składa 15% od dochodu przedsiębiorstwa (ogólnopaństwowa stawka – 33%).
 5. Strefy wolnego handlu. Lokalizacja: miasta wschodniego wybrzeżu, które znajdują się w bezpośredniej bliskości portów – Shenzhen, Guangzhou, Shantou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Szanghaj, Suzhou, Tianjin i Dalian. Strefa ta charakteryzuje się zwolnieniem od należności celnych na eksportowany i importowany towar oraz możliwością zawierania transakcji w walucie obcej w granicach tej strefy.

Opodatkowanie w Chinach

Rozporządzenie tymczasowe dotyczące podatku od towarów i usług wskazuje, że VAT jest spłacany organizacjami i osobami fizycznymi, które na terytorium ChRL dokonują sprzedaży towarów opodatkowywanych i wyświadczają usługi w zakresie remontów i przerobu surowców i materiałów. Poza tym, VAT spłacają osoby dokonujące importu towarów opodatkowywanych na terytorium ChRL.

Opodatkowaniu VAT polegają: realizacja i import towarów opodatkowywanych, wyświadczenie usług w zakresie remontów i przerobu surowców i materiałów. Realizacja innych usług i prac polega opodatkowaniu podatkiem od działalności przedsiębiorczej stawką 3%–5%, z wyjątkiem usług w zakresie rozrywki – stawką 20%. Opodatkowaniu VAT polegają także realizacja i import towarów i wyświadczenie usług na terytorium Chin. Sprzedaż towarów polega opodatkowaniu dwoma stawkami – 13% i 17%, zależnie od przynależności do towarów pierwszej potrzeby czy do innych grup towarów i usług. Eksport towarów polega opodatkowaniu stawką zerową (za wyjątkiem sytuacji szczególnych). Przedsiębiorca polegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwykłe musi płacić ten podatek w cyklu comiesięcznym.

Oprócz tego istnieje uproszczony system rozliczania VAT, według którego stawki VAT składają 4% i 6% (podatnik ma możliwość stosowania uproszczonej procedury rozliczania podatku od towarów i usług przy realizacji niektórych towarów produkcji własnej).

Położenie geograficzne

Chiny położone są w Azji Wschodniej. Powierzchnia Chin liczy około 9,6 mln . ChRL graniczy z 14 państwami: z KRLD (Korea Północna) i Rosją na północnym wschodzie, z Mongolią – na północy, z Kazachstanem – na północnym zachodzie, z Kirgizją, Tadżykistanem i Afganistanem – na zachodzie, z Pakistanem, Indiami, Nepalem i Butanem – na południowym zachodzie, z Mjanmą, Laosem i Wietnamem – na południu.

Rzeźba terenu Chin jest bardzo urozmaicona: wysokie góry, pogórza, obniżenia, pustynie, równiny itd.

Klimat

Klimat Chin także jest bardzo urozmaiconym. Uwzględniając znaczną rozciągłość kraju, w Chinach wyróżnia się 3 pasy klimatyczne: klimat zwrotnikowy na południu, klimat podzwrotnikowy w środkowej części kraju i klimat umiarkowany na północy.

Na terytorium Chin są wiele rzek i jezior, a także lasów bambusowych. Chiny oblewają wody Morza Wschodniochińskiego, Zatoki Zachodniokoreańskiej, Morza Żółtego oraz Morza Południowochińskiego. To znaczy że klimat Chin sprzyja wszystkim rodzajom działalności i inwestycji zagranicznych.

Na terytorium Chin są wielka ilość bogactw naturalnych, zwłaszcza różnych rodzajów zasobów paliwowi i surowca. Dużą rolę grają zapasy nafty, węgla, rudy metalu i metalów szlachetnych. Węgiel kamienny składa dużą część złóż kraju, największe zapasy węglu kamiennego znajdują się w prowincji Shanxi.

Ustrój polityczny

Od 1949 roku, kiedy zostana ogłoszona Chińska Republika Ludowa, władzę sprawuje Komunistyczna Partia Chin (KPCh). Podstawą jej władzy wykonawczej jest Konstytucja.


Ciekawostki o Chinach

 • W Chinach aktywnie prowadzi się budowanie wieżowców. W ciągu następnych kilka lat ilość wieżowców musi cztery razy przekroczyć ilość wieżowców w Stanach Zjednoczonych.
 • Obecnie Chiny mają dosyć poważny problem zanieczyszczenia wody. W 2009 r. więcej niż 34,6 mld dolarów amerykańskich byli zainwestowane w technologii oczyszczania wody.
 • W kulturze chińskiej czerwony jest najpopularniejszym kolorem i symbolem rozkwitu i sukcesu.
 • Chiński Nowy rok jest okresem największej w świecie migracji ludzi. Od 150 do 200 mln chińskich pracowników emigrantów przyjeżdżają w tych dniach do Chin w celu spędzania czasu ze swoją rodziną.
 • Od 1979 roku w Chinach istnieje polityka «jednego dziecka» w celu zapobiegania wzrostu populacji. Badacze przypuszczają, że taka polityka pozwoliła zapobiec urodzenia około 300 mln dzieci.
 • W Chinach obserwowana jest nierówna liczebność mężczyzn i kobiet – liczebność mężczyzn jest już większa niż liczebność kobiet na 20%. To zjawisko jest objaśnione tym, że z dawnych lat posiadanie synów było preferowane więcej niż córek. Według obliczeń uczonych, w 2020 roku w Chinach liczebność mężczyzn będzie przekraczała liczebność kobiet na 30 mln.

Autor: Helena Czernobrywiec,

Partner "East & West Change Management"

Artykuły

Zobacz także

Wejście na nowe rynki

Nasze usługi przeznaczone są dla małych, średnich i dużych firm planujących rozpocząć działalność gospodarczą na nowych rynkach czyli dla firm już działających na rynkach zagranicznych. Nasza geografia: Polska, Francja, Niemcy, Białoruś, Rosja, Armenia, Kazachstan, Indie, Chiny, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Katar, Kuwejt.Oferujemy wielu usług dla wejścia Twojego biznesu na nowe rynki i poszukiwania nowych możliwości!

Czytaj więcej

Usługi tłumaczeniowe

Głównym celem firmy «East & West Change Management» jest zminimalizowanie bariery między organizacjami różnych krajów świata, w tej liczbie bariery językowe. Specjaliści «East & West CM» mają dużo doświadczenia w dziedzinie przekładów językowych i wykonują tłumaczenia ustne i pisemne polskim, angielskim, chińskim, rosyjskim językach.

Czytaj więcej