Zapytaj nas
Napisz do nas
Twoja wiadomość została wysłana
Na górę
Język:Polski
Usługi
Główna stronaUsługiRejestracja i otrzymanie zezwoleń dla pracowników zagranicznych

Rejestracja i otrzymanie zezwoleń dla pracowników zagranicznych

East & West Change Management pomaga spółkom polskim w rejestracji pracowników zagranicznych na Białorusi.

Zgodnie z głównym aktem prawnym regulującym pobyt cudzoziemców w Republice Białoruś - Ustawą Republiki Białoruś z 04.01.2010 r. Nr 105-З „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białoruś” (dalej - Ustawa Nr 105-З), cudzoziemcy przybywający na terytorium Białorusi są zobowiązani przejść procedury następujące:

1. Rejestracja podczas pobytu czasowego (zameldowanie czasowe)

Rejestracja podczas pobytu czasowego polega na ustaleniu zgodnie z ustaloną procedurą przez Organy ds. Obywatelstwa i Migracji informacji o miejscu i czasie pobytu czasowego w Republice Białoruś osoby, która przybyła na terytorium Białorusi na okres nie dłuższy niż 90 dni w roku kalendarzowym od daty pierwszego wjazdu na terytorium Białorusi na podstawie wizy lub w ramach reżimu bezwizowego i nie posiada żadnych zezwoleń na pobyt czasowy lub stały w Republice Białoruś (par. 5, 17 art. 1 Ustawy Nr 105-З).

Zasadniczo cudzoziemcy, którzy przybyli na terytorium Białorusi na termin dłuższy niż 5 dni, jeśli nie są zwolnieni z tej procedury, są zobowiązani do zarejestrowania się w urzędzie rejestracyjnym po miejscu faktycznego pobytu czasowego na podstawie osobistego odwołania lub wniosku pisemnego organizacji przyjmującej w ciągu 5 dni, z wyjątkiem niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy i świąt, ustanowionych i uznanych za niepracujących przez Prezydenta Republiki Białoruś (część pierwsza, piąta art. 41 Ustawy Nr 105-Z). Procedura ta jest wykonywana w dniu odwołania do organów spraw wewnętrznych – wydziałów ds. Obywatelstwa i Migracji (zwanych dalej „OGiM”) – po miejscu faktycznego pobytu po opłaceniu cła państwowego i ubezpieczenia medycznego na okres 3 miesięcy. Niektóre hoteli mogą robić zameldowanie dla cudzoziemców.

Rejestracja podczas pobytu czasowego jest nie tylko niezależną procedurą pobytu cudzoziemców na Białorusi, ale również pełni funkcję obowiązkowego „etapu” przed wydaniem innych dokumentów, na przykład, procedura zatrudniania cudzoziemców na Białorusi obejmuje kilka etapów: uzyskanie specjalnego zezwolenia na pracę, podpisanie umowy o pracę, zarejestrowanie umowy o pracę, ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy na 1 rok. Z reguły ukończenie wszystkich etapów zajmuje około 1-1,5 miesiąca.

Od 2 stycznia 2019 r. na Białorusi dostępna jest rejestracja czasowego pobytu cudzoziemców online, dla tego potrzebujesz utworzyć konto osobiste na portale usług elektronicznych www.portal.gov.by, a następnie wypełnić wniosek online. Procedura może być również wykonana przez dowolnego właściciela konta osobistego na portalu usług elektronicznych.

2. Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca wydawano na okres nieprzekraczający 1 roku z następujących powodów: przyjazd do Republiki Białoruś w celu pracy spółkach białoruskich na podstawie umów o pracę, przedsiębiorczości lub innej działalności na terytorium Republiki Białoruś; posiadanie zgodnie z prawem własności obiektów mieszkalnych w Białorusi itp.

Termin uzyskania tego pozwolenia wynosi 14 dni od daty złożenia następujących niezbędnych dokumentów do OGiM:

1) wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z ustalonym formularzem;

2) karta migracyjna lub wiza potwierdzająca legalność pobytu na Białorusi;

3) dokument podróży (paszport);

4) podstawa do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy: specjalne zezwolenie na pracę, dokumenty potwierdzające własności obiektów mieszkalnych itp.;

5) ubezpieczenie medyczne na jeden rok *

Uwaga 1. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy na planowany wyjazd cudzoziemca z Białorusi konieczne jest złożenie wniosku o wizę wyjazdową (lub wyjazdową-wjazdowa) w OGiM, która pozwoli cudzoziemcowi swobodnie wyjechać z Białorusi w pierwszym przypadku i wrócić z powrotem w drugim.

3. Specjalne zezwolenie na pracę

Dokument ten jest wydawany organizacji pracodawców Białorusi w odniesieniu do pracownika zagranicznego w celu zapewnienia mu prawa do wykonywania pracy na Białorusi. Takie zezwolenia są wydawane przez UGiM (Urząd Obywatelstwa i Migracji) na okres 1 roku i może zostać przedłużone tylko jeden raz. Przykładowa procedura ubiegania się o specjalne zezwolenie jest następująca:

1. Przekazanie informacji o wolnych wakatach do Departamentu Pracy, Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej Ludności ze wskazaniem kodu zawodu zaangażowanego specjalisty. **

2. Złożenie do UGiM wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia na wykonywanie prawa pracy, wskazującego uzasadnienie przyciągnięcia zagranicznego specjalisty, do którego dołączona będzie kopia i tłumaczenie paszportu, a także dokument opłaty cła państwowego.

3. Rejestracja umowy o pracę z cudzoziemcem w UGiM. Umowa o pracę powinna być zawarta zgodnie ze wszystkimi regułami wynajęcia cudzoziemców na Białorusi.

Termin wydania specjalnego zezwolenia na pracę wynosi 15 dni.

Uwaga 2. Etap ten można pominąć w wielu przypadkach, na przykład, jeżeli pracodawca jest przedstawicielstwem organizacji zagranicznej na terytorium Białorusi i zgodnie z jego zezwoleniem na otwarcie przedstawicielstwa możliwe jest posiadanie 5 specjalistów zagranicznych w tym przedstawicielstwie, a także, jeśli specjalista zagraniczny jest założycielem organizacji.

4. Zezwolenie na przyciągnięcie siły roboczej zagranicznej do Republiki Białoruś

Spółki-pracodawcy na terytorium Białorusi mają prawo zatrudnić nie więcej niż 10 zagranicznych specjalistów. Jeśli istnieje potrzeba zatrudnienia większej liczby obcokrajowców (zwykle taka potrzeba powstaje w organizacjach budowlanych), wymagane jest zezwolenie na przyciągnięcie zagranicznej siły roboczej do Republiki Białoruś. W takim przypadku etap przekazywania informacji o wolnych miejscach pracy do Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej Ludności jest obowiązkowy.

Zezwolenie to jest wydawane w Departamencie Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś na okres 1 roku i jest również odnawiane tylko jeden raz. Termin rejestracji – 2 tygodnie.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie, uzasadniające niezbędną liczbę zagranicznych specjalistów;

2. Dokument opłaty cła państwowego;

3. Projekt umowy o pracę z pracownikiem zagranicznym;

4. List gwarancyjny dotyczący umieszczenia pracowników zagranicznych;

5. Zaświadczenie o rejestracji osoby prawnej.


Powyższe są głównymi procedurami administracyjnymi, które napotykają cudzoziemcy podczas pracy i działalności gospodarczej na Białorusi. Jednak każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Zespół East & West Change Management ma duże doświadczenie w przygotowaniu powyższych dokumentów dla specjalistów, przedsiębiorców i organizacji zagranicznych.

Jesteśmy gotowi zrobić te procedury administracyjne dla Twojej organizacji, a także zaoferować oryginalne rozwiązania w najbardziej nietypowych sytuacjach.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!


Kontakt

Przedsiębiorstwo prywatne «East & West Change Management»

Tel.: +375 (29) 6-757-767, +375 (29) 605-60-31 (+WhatsApp)

E-mail: info@eastwest-cm.com

Usługi

Zobacz także

Dlaczego wybierasz Białoruś?

Gospodarka Białorusi jest bardzo wydajna. Wśród republik byłego Związku Radzieckiego Białoruś różni się najwyższym poziomem trybu w kraju. W celu stymulacji i powiększenia inwestycji w gospodarkę białoruską państwo okazuje wsparcie dla inwestorów. Na Białorusi istnieje tendencja obniżenia stawek podatków i składek. Dla organizacji będzie łatwo zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników. W kraju stworzone są specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Dla rezydentów tych SSE podatki są obniżone.

Czytaj więcej

Jak pracujemy

Jesteśmy przekonane, że każdy problem, który napotyka nasz Klient, jest unikalnym. Dążymy do stworzenia indywidualistycznych decyzji odpowiadających Twoim unikalnym potrzebom.

Czytaj więcej